پورتال کلاردشت

به گزارش کلارنیوز پیکر شهید سید حسن فاطمی از تنکابن و شهید حسینعلی بالوئی از بهشهر و هشت شهید گمنام غواص در خیل جمعیت مردم در کلاردشت از مقابل سپاه ناحیه تا بیمارستان حضرت قائم (عج) تشییع شدند.

گزارش تصویری

 

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

 

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

تشییع پیکر دریادلان خط شکن در کلاردشت

فهرست شهدا