پورتال کلاردشت

به گزارش کلارنیوز امروز بعد از ظهر پیکر مطهر غواص شهید سیدرضا میرفاضلی در میان خیل مشتاقان تشیع و در زادگاهش هچیرود به خاک سپرده شد.

تشیع با شکوه شهید سیدرضا میرفاضلی

تشیع با شکوه شهید سیدرضا میرفاضلی

تشیع با شکوه شهید سیدرضا میرفاضلی

تشیع با شکوه شهید سیدرضا میرفاضلی

تشیع با شکوه شهید سیدرضا میرفاضلی

تشیع با شکوه شهید سیدرضا میرفاضلی

فهرست شهدا